+605 776 1400

Objective & Philosophy

The Malay College Kuala Kangsar > About > Objective & Philosophy

Objective

To create a new generation of Collegians who are academically excellent with sound leadership skills and a strong sense of individuality.

Philosophy

The fusion of inteligence and valuable wisdom is the foundation of mankind’s progress that is excellent and divine, preserving our race and nation besides pledging loyalty to Allah.

Fiat Sapienta Virtus

Our Pray

Ya Allah! Kami redha bahawa Engkaulah tuhan kami, Islam sebagai agama anutan kami dan Muhammad itu nabi dan rasul ikutan kami.

Ya Allah! Berilah kepada kami kebolehan memahami rahsia sesuatu sebagaimana yang Engkau berikan kepada orang-orang yang mencapai martabat Ariffin. Kurniakanlah kepada kami kefahaman para Ambia dengan berkat kelebihan dan kemuliaan Khatamal-Mursalin.

Ya Allah! Jadikanlah kami orang yang benar-benar faham dan mengerti agama kami. Ajarkanlah kami rahsia-rahsia yang terkandung di dalam ayat-ayat Mu dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar dan lurus.

Ya Allah! Tunjukkanlah kami kebenaran itu dengan sejelas-jelasnya dan anugerahkanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kami kebatilan itu dengan sejelas-jelasnya dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya.

Ya Allah! Kami memohon perlindungan dengan Mu daripada ilmu yang tidak berguna, daripada hati yang tidak pernah khusyuk, daripada mata yang tidak pernah mengalirkan airmata keinsafan, daripada diri yang tidak pernah kenyang dan puas menurut tuntutan nafsu dan syaitan serta daripada doa yang tidak diperkenankan oleh Mu.

Amin